ŘÍZENÍ CASH FLOW NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Řízení cash flow neziskové organizace

V minulém díle našeho seriálu jsme se věnovali rychlé inventuře finančního řízení (článek v nezkrácené verzi je k dispozici zde: https://ucetnictviproneziskovky.cz/nastaveni-financniho-rizeni-nno/). V textu jsme zmínili i otázku řízení cash flow. A právě cash flow (finančním tokům) se nyní budeme věnovat podrobněji.

Buďme k sobě upřímní!

Plánování a řízení rozpočtů jednotlivých projektů je již u neziskovek naštěstí běžnou praxí. Jejich cílem je zajištění alespoň nulového hospodářského výsledku organizace (tedy zabránění ztrátě). Bohužel stále není pravidlem věnovat minimálně stejnou pozornost i plánování a řízení finančních toků organizace (cash flow). Jistě je to dáno poměrně velkou mírou nejistoty, která je spojena s tím, jak jsou neziskovky financovány. Avšak ruku na srdce, není absence řízení cash flow způsobena i něčím jiným?

Kdo ví, jak bude?

Sestavit si plán cash flow je jednoduché. Stačí ovládat základy práce v tabulkovém editoru a jednou měsíčně připravit jednoduchou tabulku se všemi finančními prostředky, které v daném měsíci plánujete vydat a přijmout.

Jestliže jste organizací projektového typu, nejjednodušší bude sečíst výdaje a příjmy každého projektu s těmi „neprojektovými“. Když ale realizujete projekty, jejichž finanční prostředky musejí být oddělené od ostatních peněz organizace, musíte sledovat cash flow každého takového projektu zvlášť.

Sestavili jsme pro vás seznam užitečných tipů, které vám při sestavování plánu cash flow určitě pomohou:

  • opožďujte příjmy – počítejte s tím, že peníze na účet budou přicházet později, než je uvedeno v rozhodnutích o poskytnutí dotace, resp. později než je den splatnosti faktur.
  • pokud ve vaší organizaci dělají podstatnou část výdajů mzdy, je užitečné každý měsíc rozdělit na dvě poloviny. Mzdy většinou odcházejí v první polovině měsíce. Sledováním cash flow měsíčně by se totiž mohlo zdát, že na mzdy v daném měsíci bude. A až posléze zjistit, že to sice pravda je, ale bohužel platná až na konci měsíce.
  • jste-li plátcem DPH, pak nezapomínejte, že platíte a vám je placeno vždy včetně DPH a také na to, že rozdíl mezi přijatou a vydanou DPH někdy (měsíčně, kvartálně) odvedete finančnímu úřadu.
  • zjistěte si, jestli vaši dodavatelé nebudou požadovat dopředu zálohu.
  • prověřte si platební morálku těch, kteří vás platí.

 

Plán je jedna věc, realita druhá 

Správně sestavený plán cash flow by vám měl ukázat, kolik peněz budete mít v konkrétní termíny k dispozici. S hotovým plánem cash flow je ovšem nutné dále pracovat, pravidelně jej vyhodnocovat, porovnávat s realitou a dle potřeby měnit. Udělejte všechno pro to, aby každý další plán odrážel realitu ještě věrněji, než ten předešlý.

Plán B pro případ, že cash flow nevychází

Samotné naplánování cash flow vám samozřejmě nezajistí dostatek prostředků na účtu. Ale pomůže vám dohlédnout dále do budoucnosti. V horším případě vám dá čas připravit se na případné krize, v lepším případě vytvoří prostor pro další rozvoj organizace.

Pokud vám prognóza cash flow např. v červnu naznačí, že vás v říjnu mohou čekat problémy s likviditou (tedy se schopností platit své závazky), máte čas a prostor na to, abyste to mohli řešit. Podle závažnosti situace můžete využít například tyto záchranné postupy:

  • přeplánujte finančně náročné investice na pozdější období,
  • předjednejte s dodavateli prodloužení lhůt splatnostní (je to určitě lepší řešení, než se později vymlouvat),
  • jednejte s donory, poskytovateli dotací,
  • vyvíjejte tlak na dlužníky faktur po splatnosti,
  • jednejte s bankou o poskytnutí úvěru, kontokorentu či provozního úvěru.

Nemáte jistotu, že cash flow zvládnete sestavit? Rádi vám pomůžeme. Máme dlouholetou praxi, seznam spokojených referencí i zkušenosti s finančním řízením vlastní neziskovky. Pohlídáme zákony, proškolíme zaměstnance, poskytneme užitečné tipy a vzory.

Správně vedený přehled cash flow vám uvolní ruce. Budete se moci věnovat naplno své práci. A budete mít jistotu, že vaše organizace stojí na pevných základech, ze kterých může zdravě růst.