NASTAVENÍ FINANČNÍHO ŘÍZENÍ NNO

Jarní inventura finančního řízení 

Odhadujeme, že loňské účetnictví již máte uzavřeno, naplánované činnosti letošního roku naplno rozjeté, a tak je chvilka času podívat se na to, jak máte nastavené finanční řízení.

 Většina organizací se v souvislosti s finančním řízením a reportingem zabývá především otázkou, jak správně nastavit systém. Tomu se v dnešním díle věnovat nebudeme, ale pokud vás to zajímá, vše potřebné najdete zde:
https://ucetnictviproneziskovky.cz/jste-neziskova-organizace-ctete-jak-si-nastavit-ucetnictvi-abyste-zvladli-financni-rizeni-projektu/

Nastavení systému tedy přeskočíme a začneme auditem úrovně finančního řízení. Pro tyto účely je vhodné položit a zodpovědět si tyto otázky:

 • poskytuje vám účetní/finanční oddělení informace o stavu financí?
 • máte sestavený rozpočet?
 • víte, kolik potřebujete na letošní provoz?
 • jste si jistí tím, že realita odpovídá rozpočtu?
 • pokud ne, zajímáte se o příčiny a nápravu?

Kladné odpovědi na tyto otázky jsou základem, bez kterého nelze bezpečně řídit žádnou organizaci.

 Druhým okruhem, který si zaslouží vaši pozornost, je cash flow. Zde jsou otázky na toto téma:

 • máte jistotu, že v každém okamžiku letošního roku budete schopni hradit své závazky?
 • máte přehled o předpokládaných příjmech a výdajích?
 • dochází k pravidelnému porovnání plánů s realitou?
 • máte „plán B“ pro případ, že vám cash flow nevychází?

Sestavení prognózy cash flow není složitým úkolem. Zajímavé proto je, že i přesto s ním většina organizací neoperuje a místo čísel spoléhá na intuici. Nic proti intuici, ale něco jiného je intuitivní řízení organizace s rozpočtem 500 tisíc korun, a něco jiného je intuitivní řízení organizace s rozpočtem 10 milionů. Sestavení výkazu cash flow přináší jasnou informaci o tom, jestli hrozí potíže, případně jak velké můžou být a kdy by mohly nastat. Poskytuje data, která je možné uchopit a pracovat s nimi. To vám intuice neudělá.

I když se budete chovat podle manuálu šikovného hospodáře, můžete narazit na jednu nepříjemnou věc. Teď vám ji pomůžeme pojmenovat, a pokud budete mít zájem, tak vám ji později můžeme pomoci vyřešit. Tou nepříjemnou věcí je následující: potřeby projektů a aspekty finančního zdraví organizace jdou někdy proti sobě.

Nepříjemné na této nepříjemné věci je navíc to, že se na tento střet zájmů přichází obvykle příliš pozdě. Tedy pár týdnů/dnů před ukončením projektu či před koncem účetního období. Zde balík otázek na toto téma:

 • máte jasno v tom, jak budete přiřazovat projektům provozní náklady tak, aby každý z nich zaplatil spravedlivou část?
 • je systém nastavený tak, že provozní náklady, které se nepodaří přiřadit žádnému projektu, nezpůsobí ztrátu?
 • a pokud ano, víte z čeho ji zaplatíte?
 • jak řídíte rozpočty jednotlivých projektů?
 • máte průběžný přehled o čerpání v jednotlivých projektech?
 • víte, jakou část rozpočtu zřejmě nedočerpáte?
 • a umíte přijmout relevantní opatření?

Jestliže vás tento článek inspiroval k provedení změn ve své organizaci, ale nechcete se do nich pouštět sami (nebo si nejste jisti tím, kudy na to), rádi vám s nastavením financí pomůžeme.

Další články se související tématikou najdete na www.ucetnictviproneziskovky.cz

https://ucetnictviproneziskovky.cz/jak-v-dotacnich-projektech-s-neprimymi-naklady-narokovat-rezijni-naklady/
https://ucetnictviproneziskovky.cz/jak-v-dotacnich-projektech-uplatnit-rezijni-naklady/

Za portál ucetnictviproneziskovky.cz

Martin Ježek a Petr Jun