Kdy musím z DPP platit odvody?

Dohody o provedení práce se u jednoho zaměstnavatele sčítají. A to jak z pohledu ročního posouzení čerpání limitu odpracovaných hodin (300 hodin), tak pro posouzení měsíční výše odměny. Při překročení limitu 10.000,- Kč za všechny vyplácené DPP v měsíci je tato mzda pojištěná z hlediska SP. Pro pojištění u ZP se posuzuje každá DPP u zaměstnavatele zvlášť, nesčítají se.
Pro přihlášení takové DPP není závazný termín do 8 dní od počátku výkonu dle dohody, ale měsíc následující po jeho ukončení, tedy zpravidla při zpracování této odměny.