Jak se vyrovnat se situací, kdy hrozí, že projekt nebude mít dostatek finančních prostředků? Případně jak se této situaci zcela vyhnout?

V momentě, kdy je naplánován harmonogram čerpání projektu a k tomu předpokládané proplácení žádostí o platbu, identifikujeme riziková období. Odhady proplácení žádostí o platbu je dobré dělat skepticky (častěji poskytovatelé platí později) a v případě potřeby jsou pak jen dvě řešení – buď podávat mimořádné monitorovací zprávy po domluvě s poskytovatelem anebo též po domluvě žádat o navýšení zálohové platby (toto je vždy podstatná změna projektu). Samozřejmě lze také financovat projekt po nějakou dobu z vlastních prostředků, ale zde je třeba ověřit, zda takto hrazené výdaje lze zahrnout do žádostí o platbu před tím, než proběhne uhrazení předešlé žádosti o platbu a příjemce poté realizuje refundaci či vratku zápůjček – tato komplikace hrozí v rámci OP VK.